Öppet brev till Sollentuna Kommun om snöröjning

Kjell Lauri

Förvaltningschef

Trafik- och fastighetskontoret

Sollentuna Kommun

191 86 Sollentuna

Beträffande snöröjning i Rotebro

Mitt namn är Carl Sigvard Öhrhund. Jag är en till växten tämligen liten men mycket skötsam medborgare, bosatt i en ganska ordinär villafastighet i Rotebro.

Jag är sedan något år inflyttad till kommunen från Skåne, där jag är van vid betydligt mindre – om än några – snömängder. Då jag på grund av min blygsamma kroppsstorlek och låga ålder är förhindrad att ta körkort, kan jag inte framföra något slags fordon.

Vinterväglaget i Rotebro innebär för mig stor oländighet, varför jag formulerar dessa rader. Jag har synnerligen svårt att använda stövlar eller skodon med brodd. Av praktiska skäl brukar jag inte heller skidor, kälke eller sparkstötting, för vilka gatorna nu annars tycks väl lämpade.

Därmed börjar problemen.

Det kan tyckas indiskret att offentligt adressera ett problem av den här typen, men låt mig gå rakt på sak:

Under rådande omständigheter har jag stora problem att få tillträde till toaletten. Snön på gator och trottoarer når mig tidvis till magen vilket med automatik försätter mig i prekära situationer då jag ska uträtta mina behov.

Journalisten och författaren Dag Öhrlund, vars familj jag är inneboende hos, har tidigare tillskrivit kommunen i ärendet och undrat varför gator och trottoarer inte plogas bättre. Till svar har han fått att hans mejl skulle vidarebefordras till ”ansvarig entreprenör”.

Svaret är förvånande. Vi hundar anlitar inte entreprenörer i någon omfattning – vi utför det vi är ansvariga för (vakthållning etc) själva och tar ansvar för våra handlingar.

Jag har via tidningar och television följt de märkliga förfaranden som av tvåbeningar benämns ”offentlig upphandling” samt utförsäljning – båda tydligen ofantligt populära. Till min sorg konstaterat jag att även min nya hemkommun tycks drabbad av fenomenet, vilket uppenbarligen leder till att saker och ting inte fungerar som önskat.

Jag bidrar visserligen personligen inte till kommunens skatteintäkter, men den jag bor hos gör det desto mer. Därför undrar jag på hans vägnar varför kommunens del av avtalet mellan honom och er, inte uppfylls. Eller – i klartext: Varför ser ni inte till att det blir plogat så att vi kan gå på trottoaren och så att jag, utan att få magen täckt av blötsnö, kommer åt toaletten.

Jag avvaktar med spänning ert snara svar.

Med utmärkt högaktning,

IMG_0106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Sigvard Öhrhund